Lokomotivet som förälder

Alla föräldrar som har barn inskrivna på Lokomotivet bidrar med egna insatser. Här är några av engagemangen:

Personligt ansvarsområde

Varje förälder har vanligen ett eget ansvarsområde, oftast inom en grupp. Vi har bland annat dessa ansvarsområden:

Dessa grupper anpassas efter Lokomotivets löpande behov och utveckling.

Styrelsearbete

Det är önskvärt att en förälder från varje familj någon gång under sin medlemstid deltar i styrelsearbetet.

Styrelsen består av:

Städning

Vi städar själva Lokomotivet varje vardagskväll efter ett rullande schema. Har man ett barn inskrivet städar man ungefär var 18:e vardag. Har man två eller flera barn inskrivna städar man istället två vardagar.

Tre gånger om året genomför vi en grundlig storstädning av Lokomotivet, två gånger inomhus och en utomhus. Då är det obligatorisk närvaro för en förälder per familj.

Jour

När någon i personalen blir sjuk under en kort period har vi i första hand vikarie, men ibland undviker vi vikarie för att spara pengar. Varje familj har istället jour enligt ett rullande system. Det brukar handla om att varje familj har något enstaka jourtillfälle per år.

Medlemsmöten

Vi har en föreningsstämma och minst ett medlemsmöte per år i föreningen. Här kan vi föräldrar samlas för att diskutera aktuella frågor. Medlemsmöten kan alla medlemmar kalla till om det är någon fråga man vill diskutera.

Föräldramöten

En gång per läsår kallar personalen till föräldramöte. Då informerar personalen om verksamheten och visar ofta något av barnens arbeten. Utöver det brukar personalen bjuda in föräldrarna till några ytterligare aktiviteter tillsammans med barnen, såsom familjefest med knytkalas, vernissage, luciafirande och familjeutflykt.

Höstläger

I början av höstterminen åker medlemsfamiljerna på höstläger tillsammans över en helg. Det är ett roligt sätt att lära känna varandra i föreningen.