Om Lokomotivet

Vinterbild

Vi på föräldrakooperativet Lokomotivet erbjuder en trygg, utvecklande och stimulerande miljö för barnen under hela deras vistelse på förskolan.

Föräldrarna har möjlighet att påverka verksamheten genom tex. föräldramöten och styrelsearbete. Pedagogiken överlåter vi dock till vår personal. Vi jobbar löpande med att förbättra barnens vardag. Under året gör vi olika aktiviteter tillsammans med familjerna i föreningen och varje höst åker vi på läger tillsammans över en helg.

På Lokomotivet arbetar vi temainriktat och följer samma läroplan som den kommunala barnomsorgen. Vi arbetar med uttrycksformer som bild och form, musik och rörelse.

Vi strävar efter en liten barngrupp med hög personaltäthet. Tack vare egna arbetsinsatser från föräldrarna kan medlemsavgiften ändå hållas på en låg nivå. Förskolan har en åldersblandad barngrupp.

Vår förskola har rymliga lokaler (275m²!) med två lekhallar och kök. Lokalerna ger bra förutsättningar för att dela upp barnen i mindre grupper under dagen.

Historik & Fakta

Mekano

Föräldrakooperativet Lokomotivet grundades 1993 av föräldrar som beslutat att skapa sin egen barnomsorg.

Kooperativet är en ekonomisk förening och drivs av medlemmarna med en verkställande styrelse.

Vi föräldrar arbetar aktivt i kooperativet och sköter all administration, städning och underhåll av lokaler m.m.

Vår verksamhet

Vi erbjuder barnen en trygg, utvecklande och stimulerande miljö under deras vistelse på förskolan. Vår strävan är att ha en liten barngrupp med hög personaltäthet. Lokomotivet har rymliga välplanerade lokaler, en stor gård som lockar till lek samt en närmiljö som inbjuder till naturupplevelse. Vi delar gård med det närliggande kooperativet Jätten som vi ibland gör saker tillsammans med, bl.a. firas förskolans dag och vissa högtider tillsammans.

Vi arbetar temainriktat utifrån förskolans läroplan. Vi arbetar lekfullt med skapande uttrycksformer som bild, form, musik och rörelse. Vi är ute varje dag och gör promenader regelbundet. De barn som sover på förskolan gör det utomhus i egna vagnar.

Hållbarhet är ett centralt begrepp i vår pedagogik. Vi källsorterar med barnen för att skapa ett grundläggande miljötänkande. Vi vill erbjuda barnen näringsrik och i mesta möjliga mån ekologisk/KRAV märkt kost. Vi odlar också lite själva så som grönsaker och blommor.

Temaarbetet

Vi arbetar i två grupper, med blandade åldrar och två pedagoger. Ett nytt tema väljs för varje läsår. Barnen får vara med och välja namn på grupperna utifrån årets tema. Vi väljer ut ett antal mål i läroplanen som vi fokuserar extra på under året.

Limma Studera Natur

Kultur/Utflykter

Barnen får ta del av stadsdelens och stadens kulturutbud, museum, musik och teater. Under våren anordnas en utflykt för kommande förskolebarn och en familjeutflykt.

Fjädrar Sand Mamma Mu och Kråkan

Mat

Till varje måltid serveras frukt/grönsaker. På Lokomotivet undviker vi sötade produkter. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av mejeriprodukter, frukt och grönt är ekologiskt och kravmärkt. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan. Lunchen levereras av en cateringfirma som har mål om närproducerad och ekologisk mat.

En dag på Lokomotivet
Förskolan öppnar
08:15 Frukost
09:30 Temaarbete ute/inne
11:30 Lunch
12:30 Sovvila och sagovila
14:30 Mellanmål
Förskolan stänger